Online registrácia na podujatie bola ukončená. Registrácia je samozrejme možná na mieste.

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude občerstvenie. Nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní (vrátane stravy) je oslobodené od dane z príjmu; hodnota ubytovania a dopravy však podlieha dani. Nepeňažné plnenie podlieha oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Počet kreditov za podujatie 25. 10. 2019 / 7 kreditov, 26. 10. 2019 / 4 kredity.